Diễn đàn kiến trúc thép

Nơi chia sẻ những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về kiến trúc thép


  Các loại hình dạng hàn 1 mặt

  avatar
  vietphi

  Posts : 47
  Join date : 2014-11-03

  Các loại hình dạng hàn 1 mặt Empty Các loại hình dạng hàn 1 mặt

  Post by vietphi on 2/3/2015, 14:42

  1-1 Rãnh chữ I ( I 開先 )

  Các loại hình dạng hàn 1 mặt 1-1

  Dạng rãnh ( 開先形状 )
      Tan chảy 1 phần ( 部分溶込み )
  a Độ ngấu hàn ( 溶接深さ )              4
  b Khe hở ( ルート間隔 )                   2

  2-1 Rãnh chữ V ( V 開先 )

  Các loại hình dạng hàn 1 mặt 2-1

  Dạng rãnh ( 開先形状 )
    Tan chảy 1 phần ( 部分溶込み )
  a Độ sâu rãnh ( 開先深さ )             5
  b Độ ngấu hàn ( 溶接深さ )            6
  c Khe hở ( ルート間隔 )                  0
  d Góc rãnh ( 開先角度 )                 60  3-1 Rãnh chữ レ ( レ 開先 )

  Các loại hình dạng hàn 1 mặt 3-1

  Dạng rãnh ( 開先形状 )
  Tan chảy 1 phần ( 部分溶込み )
  a Độ sâu rãnh ( 開先深さ )                10
  b Độ ngấu hàn ( 溶接深さ )               12
  c Khe hở ( ルート間隔 )                      0
  d Góc rãnh ( 開先角度 )                    60

  4-1 Rãnh chữ J ( J 開先 )

  Các loại hình dạng hàn 1 mặt 4-1

  Dạng rãnh ( 開先形状 )
  Tan chảy 1 phần ( 部分溶込み )
  a Độ sâu rãnh ( 開先深さ )             28
  b Độ ngấu hàn ( 溶接深さ )            30
  c Góc rãnh ( 開先角度 )               35
  d Khe hở ( ルート間隔 )                  2
  e Bán kính khe hở ( ルート半径 )     12

  5-1 Rãnh chữ U ( U 開先 )

  Các loại hình dạng hàn 1 mặt 5-1

  Dạng rãnh ( 開先形状 )
  Tan chảy 1 phần ( 部分溶込み )
  a Độ sâu rãnh ( 開先深さ )                       5
  b Độ ngấu hàn ( 溶接深さ )                      6
  c Góc rãnh ( 開先角度 )                         25
  d Khe hở ( ルート間隔 )                             3
  e Bán kính khe hở ( ルート半径 )               6

  6-1 Rãnh V loe ( V 形フレア )

  Các loại hình dạng hàn 1 mặt 6-1

  7-1 Rãnh レ loe ( レ 形フレア )

  Các loại hình dạng hàn 1 mặt 7-1

  8-1a Hàn góc (すみ肉溶接)  tam giác cân

  Các loại hình dạng hàn 1 mặt 9-1a

  Dạng rãnh ( 開先形状 )

  a Cạnh của mối hàn góc ( 脚長 )                6

  8-1b Hàn góc ( すみ肉溶接 ) (tam giác không cân )

  Các loại hình dạng hàn 1 mặt 9-1b

  Dạng rãnh ( 開先形状 )
  a Cạnh dọc ( 縦板側脚長 )               6
  b Cạnh ngang ( 横板側脚長 )           12

  Link tham khảo : http://www-it.jwes.or.jp/index.jsp#page=p1

   Current date/time is 18/4/2019, 22:21